Beskrivelse af forløbet

BREAK FREE – 1:1 mentorforløb
Føles dit liv som en stor rodekasse?
Har du mistet overblikket?
Har du svært ved at se, hvilken vej du skal gå for at ændre din nuværende situation?
Vil du gi’ din højre arm for at finde ud af, hvordan du får sat dig liv på skinner og bliver grundglad igen?

Så er du landet det helt rigtige sted.

LÆS, hvad Ann siger om forløbet

Forestil dig …

… at du er blevet født med en ledning, der er sat i livets stikkontakt.

Ledningen forsyner dig med livsglæde og et klart lys, der viser dig, hvilken retning der er den rette for dig. Fra ledningen flyder også fornemmelsen af, hvem du er og hvad der er rigtigt for dig. Endelig giver strømmen fra ledningen giver dig en grundlæggende tro på dig selv.

I en livskrise er kontakten blevet slukket, så du ikke modtager livsstrøm. Det er det, der skaber mørket i dit liv.

Jeg hjælper dig med at finde ud af, hvorfor kontakten er blevet slukket, og hvordan du får den tændt igen, så du kan leve livet med klart lys på din vej.

Kunne du tænke dig en gratis, afklarende samtale, inden du går i gang?
LÆS MERE nederst på siden

GENKENDER DU DIG SELV?
Som du har det lige nu, har du uro i kroppen og føler dig frustreret. Du har mistet retningen i dit liv og er bange for, at du ikke kan finde den igen.

På papiret er der ikke noget i vejen med dit liv. Alligevel har du en murrende fornemmelse af, at noget ikke er, som det burde være. Du kan bare ikke finde ud af, hvad det der ’noget’ er. Den tilstand kalder jeg at være mellemtilfreds.

Sådan skal livet ikke være. Det har du også besluttet – ellers læste du ikke med her.

Mit BREAT FREE forløb hjælper dig med at få tændt livskontakten igen. Forløbet giver dig værktøjer, der kan hjælpe dig med at leve livet anderledes – med dig selv som den, der bestemmer retningen.

 

Min filosofi er:
Jo mere enkelt, jo større er chancen for succes

 

Forløbet er består af fire enkle trin. En effektiv og langtidsholdbar løsning behøver på ingen måde at være kompliceret.

BREAK FREE forløbet er udviklet på baggrund af mine egne erfaringer med at stå i en livskrise og min håndtering af den.

Jeg har indgående kendskab til stress og depression, kronisk sygdom,
skilsmisse og problematiske familieforhold

BREAK FREE forløbet bygger således på personlige erfaringer, min solide erfaring høstet som mentor for udsatte unge samt coaching af mennesker, der leder efter en ny retning i livet.

Den coachende og anerkendende samtale er den røde tråd gennem hele forløbet. Fordi jeg af personlig erfaring ved, at det virker.

Forløbet er noget for dig, hvis du:

  • er besluttet på, at du VIL have det godt
  • TROR PÅ, at du selv kan forandre din livskrise til livsglæde.

BESKRIVELSE AF mentorforløbet
Din livshistorie er omdrejningspunktet for dit BREAK FREE forløb. Den danner nemlig grundlag for alt, du tror og tænker om dig selv.

Forløbet strækker sig over tre måneder og består af fire trin:

  1. Ryd op i din historie
  2. Omskriv din historie – find din egen sandhed og troen på dig selv
  3. Træn din intuition, så du kan træffe de rigtige beslutninger
  4. Bliv venner med din frygt og brug den konstruktivt til at skabe det liv, du gerne vil leve

RESULTATET, hvis du går all inn på forløbet, er, at du får overblik over dit liv igen. Du kommer til at stå stærkt i dig selv og får retning på dit liv, så du kan gøre dig fri af din livskrise.

Som bonus medfølger indre ro, (livs)glæde, lettelse, overskud og tilfredshed med dig selv og livet.

NYTTIG EKSTRAVIDEN
I starten vil den proces, du sætter i gang med BREAK FREE forløbet, kræve en del af din opmærksomhed. For nogle føles processen meget hurtigt forløsende – for andre kræver den lidt tilvænning, inden det føles naturligt at være i verden på en ny måde.

På intet tidspunkt kommer du dog til at stå alene med det, du oplever og mærker. Jeg hepper på dig fra sidelinjen, imens du bliver mere og mere fortrolig med at leve livet med dine egne fyrtårne og din intuition som guide.

Du afprøver løbende alt det, du lærer, så du ved, at det virker, inden du bliver ’sluppet fri’. I hver session er der afsat tid til, at vi kigger på, om noget skal finpudses. Det betyder, at din nye retning hele tiden er opdateret og føles rigtig for dig. Ligeledes træner den løbende tilpasning dig i også fremadrettet at kunne justere dine skridt i takt med, at du udvikler dig.

Det varierer fra person til person, hvor meget tid, der skal bruges på hvert trin.

Læn dig trygt tilbage og vid, at jeg guider dig og vurderer, hvad der giver mest mening og er bedst for dig. Det hele sker naturligvis i takt med din udvikling og med udgangspunkt i dine behov, indsigter og udfordringer.

TRIN 1
Ryd op i din historie

Dit forløb starter med, at du får ryddet op i din historie.

Helt præcist betyder det, at du får sorteret i de betydninger, du har tillagt alt det, du har set, hørt og oplevet igennem dit liv.

Betydningen af din historie skaber du helt ubevidst på baggrund af andres måde at være i verden på. Typisk er det dine forældres værdier og overbevisninger, du adopterer.

Hvis du ikke har en tydelig fornemmelse af, hvordan betydningen af din livshistorie påvirker dig og din måde at leve på, kommer du til at gå med følelsen af, at livet styrer dig og ikke omvendt. Uden klarhed over den betydning, du har tillagt din historie, bliver det således andres værdier og holdninger, fyrtårne, der kommer til at fungere som pejlemærke for dit liv.

Du skal derfor have ryddet op i, hvilke ’kapitler’ der er gavnlige for dig, og hvilke ’afsnit’ der bremser dig i at leve livet, som du ønsker det? Svarene på disse spørgsmål finder du, imens vi sammen gennemgår din historie.

Svarene hjælper dig med at indkredse dine egne fyrtårne – det du finder vigtigt at styre efter.

Dette trin er afgørende for, at du kan skabe den retning i livet, der er rigtig for dig.

Trin 1 munder ud i en top 5 over dine vigtigste fyrtårne, der skal give dit liv retning og styre dig positivt videre i livet.

TRIN 2
Omskriv din historie – find din egen sandhed og troen på dig selv

Denne del af din proces er et opgør med gamle overbevisninger.

Med din nyfundne klarhed over, hvilke pejlemærker, der er de vigtigste for dig, er du nu klar til at skrive din historie om. Du skal have fundet den version af historien frem, som understøtter dig i at leve det liv, du gerne vil.

Du skal arbejde med at bygge det, jeg kalder historiebroer ud af det, jeg betegner som historiehuller.

Den nye version af din historie ligger på lager og venter på dig. Den gemmer sig i dine historiehuller, som er de hæmmende overbevisninger, du har båret med dig fra barnsben. Du kan sætte lighedstegn mellem historiehuller og andres fyrtårne.

Jeg hjælper dig med at udlede ny og positiv betydning af hullerne.

Du finder ud af, hvor dine historiehuller stammer fra og får vendt dine overbevisninger på hovedet. Resultatet er, at dem, der lige nu ligner ubrugeligt ragelse, der gør livet svært, bliver lavet om til dit guld.

Guldet i dine historiehuller er med til at få den, du inderst inde er, frem i lyset. Ved at få øje på den skat, din historie gemmer, kan du begynde at træde ud af din gamle historie og leve en ny, der er sand for dig.

Når du skriver din historie om, vinker du farvel til den, du tror du er og skal være, og siger i stedet goddag til den, du i virkeligheden er.

I løbet af trin 2 får du således skabt et positivt fundament at bygge din fremtid på. Det er nu, du begynder at se, hvorfor din livskontakt er blevet slukket – og hvordan du tænder den igen.

TRIN 3
Træn din intuition, så du kan træffe de rigtige beslutninger

Du kan ikke tænke eller tale dig til at mærke noget – du mærker det. Det er sådan, din intuition – din mavefornemmelse – fungerer. Den guider dig til de rigtige beslutninger ved hjælp af både kropslige fornemmelser og følelser.

Tanker skaber støj i dit hoved. Støj, der slukker lyset i dine fyrtårne og står i vejen for, at du kan høre din intuitions stemme, fordi støjen prøver at lede dig på rationelt sikre afveje. Intuitionen er din sande vejviser, når det kommer til at tage beslutninger. Den giver dig et uforfalsket og rent svar på, om noget er godt eller skidt for dig.

I løbet af trin 3 skal du igennem to faser: du skal have stillet skarpt på og gjort op med din tankestøj, og du skal lære at afkode din krops signaler.

Fase 1 hjælper dig med at skabe klarhed over dit tankemønster, hvilke følelser, du forbinder med dine tanker og hvad kombinationen betyder for din måde at leve på. Når du bliver bevidst om dette, vil du opleve, at du kan styre dine tanker frem for, at de styrer dig ved at skabe støj, der blokerer for din intuition.

Jeg deler tanker op i to kategorier: Tænd-tanker, der hjælper dig med at få strøm gennem din livsledning og sluk-tanker, der holder dig fast i din livskrise.

I en livskrise er din intuitions styresystem gået i dvale. Du skal nu have vækket systemet til live igen, så du kan få tændt for kontakten, der giver dig livsstrøm.

Fordi intuition er baseret på fornemmelser og følelser, er det nødvendigt, at du har en klar forståelse for, hvad din krop fortæller dig. Når noget føles rigtigt, vil det hjælpe dig med at tænde din livskontakt igen. Hvis du udelukkende bruger dine tanker til at vise dig vej, vender du ryggen til dine egne fyrtårne for i stedet at styre efter andres.

Fase 2 er således spændende detektivarbejde, hvor du går på opdagelse i, hvad din krops signaler fortæller dig. Du lærer, hvordan du afkoder betydningen af fornemmelser i din krop og fysiske reaktioner. Signalerne er din intuition, der ’taler’ til dig. De er dine svar på, hvilke beslutninger der er rigtige for dig at tage.

På dette trin rydder du op i den larm, der står i vejen for, at du kan høre din intuitionsstemme. Du får teknikker, der hjælper dig med at lade sluk-tankerne ligge ude at ’pille’ i dem, og du får skabt klarhed over din krops vejledningssignaler.

TRIN 4
Bliv venner med din frygt – og brug den konstruktivt til at skabe det liv, du gerne vil leve

Du har nu arbejdet målrettet med at finde den vej, du skal gå for at bevæge dig ud af din livskrise.

Det sidste, du skal have taget hånd om, er frygten, der kan spænde ben for, at du får gjort dine nye livsplaner til virkelighed. Lige som tankerne støjer, så gør frygten det også. Derfor skal du lære at tysse på den. Hvis den for lov til at lave for meget ballade, bliver de tre første trin nemlig kun ved snakken. Snak giver dig ikke det liv, du drømmer om.

Frygten skal ikke længere have lov til at styre dig. Nu er det dig, der skal styre den. Se på den som en passager i en bus. Det er chaufføren (dig), der styrer bussen – en passager får aldrig lov til at sidde bag rattet.

Det, du derfor skal lære, er at handle, selvom du er bange. Du skal have skabt et venskabsbånd med frygten. Den forsvinder nemlig ikke, og det er faktisk en god ting. Fordi: Når du mærker frygten, er det et udtryk for, at noget er vigtigt for dig.

Guidet af dine egne fyrtårne og din intuition er det dig, der kan tage kontrol over de skridt, du tager. Frygten skal ikke længere have lov til at være styrmand. Den skal være din hjælper, der giver dig energi til at fortsætte din livsforandrende rejse.

Når du begynder at arbejde sammen med din frygt frem for at modarbejde den, vil du opleve, at den kommer til at føles anderledes og fylde mindre. Frygten vil ikke længere synes farlig.

På dette trin bliver du præsenteret for teknikker og redskaber, der lærer dig at håndtere frygten på en ny måde, så du kan bruge den konstruktivt.

 

Er du klar til at tænde din livskontakt igen, så du kan sætte ny retning for dig selv og gøre dig fri af livskrisen?

 

UDFYLD skemaet og ansøg om en gratis, afklarende snak. Hvis jeg vurderer, at vi er et godt match, kontakter jeg dig hurtigst muligt med ledige tider.


KONTAKT: 
tlf.: 2571 2511 eller charlotte@livsgefuhl.dk