Forretningsbetingelser

GYLDIGHED
Nærværende forretningsbetingelser glæder med mindre andet er aftalt skriftligt, når en aftale om køb af ydelser og services bliver indgået med Charlotte Lind og firmaet LIVSgefühl Coaching.

Alle ydelser, workshops, coaching, mentorforløb og foredrag udgår fra LIVSgefühl Coaching, CVR 37 51 68 13, Svanevej 35, 5000 Odense C. Mail: charlotte@livsgefuhl.dk

 

PRISER
Alle priser er i danske kroner (DKK) ex. moms.

Mentorforløb, coachingforløb og workshops faktureres, når aftalen bliver indgået – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende.

Mentorforløb kan betales i rater mod et tillæg. 1. rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Foredrag købt af virksomheder, foreninger og lign. betales senest fem dage efter leveret ydelse.

PRAKTISK
Mentorforløb, workshops og coaching afvikles på den angivne/aftalte tidspunkter. Såfremt der kommer ændringer, bliver køber orienteret herom mindst 24 timer forud for ændringen.

Hvis mentorforløb eller workshops bliver aflyst på foranledning af LIVSgefühl Coaching, får køber det fulde, indbetalte beløb retur. Indbetalte beløb refunderes ikke, hvis kunden vælger at udeblive.

Aflyses en dag på mentorforløb, bliver dagen erstattet med en ny dato efter nærmere aftale.

Tidspunkt for coaching kan ændres indtil 24 timer for sessionen. Aflyser kunden mindre end 24 timer før sessionen, faktureres kr. 450,- ex. moms.
Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr. 900,-

Efter endt session gives der ikke penge retur.

Køber er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, ligesom køber er ansvarlig for at have en velfungerende telefon og/eller internetforbindelse.

REJSEAKTIVITETER
For rejseaktiviteter vedr. opgaver i Jylland, på Sjælland samt Bornholm faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid glædende takster for kørsel i privatbil.

RETTIGHEDER
Charlotte Lind har alle rettigheder til alt materiale, trykt såvel som digitalt, som stilles til rådighed i relation til mentorforløb, workshops, coaching og foredrag.

Ved køb af LIVSgefühl Coachings ydelser opnår køber brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Brugsretten er personlig, og alt materiale må således udelukkende anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Materialet må ikke anvendes kommercielt eller til andre formål end det, hvortil det er købt.

 ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER
LIVSgefühl Coaching har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.